Sections

WincentyWiki:Ephemerides/20 marzec

1638: Czterech księży Misji osiedla się we wsi Sancey, niedaleko Troyes.

1654: Konferencja św. Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat motywów i praktyk dobrego przeżycia Wielkiego Postu.

1784: W Breśćie, na statek "Triton" okrętują się ks.Mikołaj Raux, ks. Jan Józef Ghislain i brat Józef París. Udają się do Pekinu aby zastąpić Jezuitów, których zakon został skasowany przez papieża Klemensa XIV w 1873. Rząd Króla Francji zwrócił sie z prośbą do Przełożonego Generalnego, ks. Antoniego Jacquier przysłanie Misjonarzy ze względu na wiedzę naukową, która zachwyciła dwór w Pekinie. Cała trójka wyróżniała się swoimi specjalnościami: ks. Raux w dziedzinie astronomii i geografii, ks. Ghislain w fizyce eksperymentalnej i wszystkich aspektach mechaniki a brat Paris w zegarmistrzostwie, dzwonach grających (carillons)i klawesynach.

1858: Umiera Matka Katarzyna Spaling SCN, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Nazaret (USA)

1873: W Paryżu, w wieku 86 lat, umiera brat Franciszek Kazimierz Carbonnier (ur. 24 maja 1787 Beauvais). Przed wstąpieniem do Zgromadzenia dał sie poznać jako malarz - portrecista. Możemy o nim przeczytać w słowniku artystów l'Ecole française ( tzw. Słownik Belliera i Auvray z roku 1882). Pierwsze lekcje malarstwa pobiera w mieście rodzinnym a następnie w Paryżu. W 1814 wyjeżdża do Londynu, gdzie powstałó najbardziej znane jego płótno z tego okresu, a mianowicie portret generała Manuela Belgramo. Po powrocie z Anglii w 1836 zamieszkał w Paryżu przy Rue de Bac w atelier swojej matki Ingres. W 1839 wstępuje do Zgromadzenia Misji i od tego momentu nie opuszcza domu przy Rue de Sevres, w którym wykonał niemal wszystkie dekoracje. W Domu macierzystym znajduje się 32 obrazy jego autorstwa, z których najcenniejsze to Sw. Filip udzielający chrztu dworzaninowi królowej Kandaki umieszcozny w przedsionku refektarza, portret kardynała de Berulle w sali Wielkiej Rady oraz pięć innych malowideł zdobiąćych refektarz w Saint Lazare.

1924: Rumunia. Utworzono prowincję Oradei Sióstr Miłosierdzia wydzieloną z prowincji Węgier. W 1949, dekretem z 29 lipca rząd Rumunii zakazał działalności zakonów męskich i żeńskich. Nasze Siostry rozproszyły się, lecz pozostały wierne Zgromadzeniu.

1949: W Istambule umiera ks. Juliusz Levecque, pełniący od 1919 funkcję superiora kolegium św. Benedykta. Od 1929 był Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia a od 1931 Wizytatorem prowincji Turcji. Przed przybyciem do Turcji, ks. Levecque wywarł duży wpływ na formację duchowieństwa w Bułgarii, Grecji i Rumunii.

1953: W Bédarieux umiera ks. Etienne Canitrot.