Sections

WincentyWiki:Ephemerides/1 marzec

1624: Paryż. Zgodnie z podpisanymi dokumentami, św. Wincenty a Paulo zostaje mianowany Dyrektorem Kolegium Bons Enfants, znajdującego się obok kościoła św. Mikołaja Chardonnet. Ten, w połowie opuszczony budynek znajdował się w gestii arcybiskupa Paryża, ks. Jean-François de Gondi.

1639: Książę Savoie, w liście intencyjnym potwierdza fundację seminarium w Annecy i przekazuje je Zgromadzeniu Misji.

1899: Dax. Superior Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Antoni Fiat, poświęca nową kaplicę pw. NMP z Pouy. W uroczystości uczestniczy Siostra Lamartinie, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióśtr Miłosierdzia.

1917: Kiou-Kiang, Chiny. Umiera ks. Emil Lefebvre. W 1872, po świeceniach kapłańskich w seminarium Cambrai à Saint-Lazare wyjeżdża do Chin, gdzie pracuje do śmierci.

1934: Paryż. Pierwszy dzień triduum dla upamiętnienia kononizacji św. Ludwiki de Marillac w kośćiele św. Wawrzyńca. W dwóch następnych dniach uroczystości odbywają się w katedrze Notre Dame w obecności nuncjusza apostolskiego bp Maglione i kardynała Verdier.

1943: Etiopia. Biskup Pane i pięciu Misjonarzy zostają aresztowani. Siedem Szarytek z Adis Abeby zostaje repatriowanych.