Sections

WincentyWiki:Ephemerides/1 kwiecień

1871: Domy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu po doświadczeniu długotrwałego oblężenia i kapitualacji przetrwały Rewolucję, której nadano nazwę "Komuny". W dużej ilośći placówek Szarytek zastąpiono nazwy "Siostry" na "Obywatelki."

1900: W wieku 71 lat, w Krakowie umiera ks. Piotr Soubieille. Pierwszy Wizytator Prowincji Krakowskiej i superior domu kleparskiego. Uznawany za odnowiciela Prowincji Polskiej Zgromadzenia. Kiedy ks. Soubieille przybył do Krakowa sierpniu 1866. prowincja polska (zwana warszawską) została rozwiązana przez władze carskie i wiekszość domów skasowana w grudniu 1864. Decyzją Przełożonego Generalnego. ks. Etienne, pozostałe po kasacie Zgromadzenia w Królestwie Polskim dom w Chełmnie (zał. 1863) został włączony do Prowincji Kolonii (Pruskiej) a domy w Krakowie na Stradomiu (zał 1686) i Kleparzu (zał 1861) włączono do prowincji Grazu (austriackiej). Ale, juz 28 marca 1865 erygowano nową Prowincję Krakowską. uznawaną za następczynię prowincji polskiej i jej kontynuatorkę. Jednak nie było wizytatora. W trzech domach przebywało 15 księży i 4 braci. 16 lipca 1866 Przełożony Genralny mianuje ks. Soubieille wizytatorem Prowincji Krakowskiej i superiorem domu kleparskiego. W chwili śmierci prowincja liczyła 47 księży i 56 alumnów przebywających w ośmiu domach, w tym w utworzonym w 1878 decyzją XXIV Konwentu Generalnego Małego Seminarium na Kleparzu.