Sections

WincentyWiki:Ephemerides/1 czerwiec

1675: W Paryżu, Misjonarze mieszkający po zachodniej stronie od kaplicy des Invalides rozpoczęii misje święte. Zakończono z sukcesem 30 czerwca.

1863: Kuba. Ks. Hieronim Vila, superior i dyrektor Sióstr Miłosierdzia przejmuje były klasztor Matki Bożej Miłosierdzia w Hawanie. Zapoczątkował tym faktem okres dobrej, owocnej pracy misyjnej. Kościół został wyremontowany i rozbudowany. Kiedy w 1883 ks. Vila umierał, hawański periodyk la Iglesia de la Merced, pisał jest to "jedna z najznamienitszych świątyń we wszechświecie".

1874: W Warszawie umarł ks. Duperrey, ofiara poświęcenia się opiece nad zadżumionymi.

1882: Ks. Fiat, Superior Generalny, erygował austriacką prowincję Salzburga Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Stało się to dzięki unii Szarytek ze wspólnotą założoną w Schwarzach w 1836 przez siostrę Leopoldinę de Brandis (jej proces beatyfikacyjny jest w trakcie). Wspólnota posiadała 67 dzieł miłosierdzia.

1949: W El Biar, w Algierii umiera ks. Jan Heyen. Kiedy 7 września 1900 wstąpił do Seminarium Internum w Paryżu przybywając z rodzinnej Holandii, marzył o wyjeździe do Chin. Przełożeni jednak uznali, ze bardziej przydatny będzie jako wychowawca w seminarium. Po uzyskaniu stopnia naukowego w Rzymie przyłączył się do wyprawy na Sycylię. Wyprawa ta odbyła się na prośbę papieża, św. Piusa X, który pragnął aby Misjonarze przejęli seminaria duchowne w południowych Włoszech wymagających istotnych reform. Te wprowadzane małymi krokami przez synów św. Wincentego nie były początkowo dobrze odbierane przez seminarzystów. Wspólnie z innymi konfratrami, ks. Heynen walczył z tymi trudnościami. Przez pierwsze sześć lat pracował w Girgenti, gdzie powrócił po kolejnych dwóch latach spędzonych w Piazza. Ze złamanym sercem opuścił Sycylię razem z innymi Misjonarzami, którzy z powodu I wojny światowej zmuszeni zostali do opuszczenia włoskich seminariów. Został przeniesiony do Konstantiny w Algierii. Przebywał tamże do 1940 pracując jednocześnie w niższym i wyższym seminarium.