Sections

WincentyWiki:Ephemerides/19 marzec

1794: Ks. Jean Guibaud zostaje zgilotynowany w Mans. Urodzony 25 stycznia 1761 w Toucas w regionie Var. Po święceniach kapłańskich skierowany do Mans, gdzie prowadził misje aż do 1792, do dnia, w którym ustanowiono w mieście biskupa prokonstytucyjnego. Misjonarzom nakazano opuszczenie domu misyjnego. Jean Guiband ukrywał się w różnych miejscach miasta. Wydany został przez kobietę, która przyszłą do niego do spowiedzi. Aresztowany 24 lutego 1794. Skazany na śmierć, ponieważ był kapłąnem Zgromadzenia Misji.

1805: Elżbieta Seton, w kościele św. Piotra przy Barclay Street w Nowym Jorku przystępuje do Sakramentu Pokuty przygotowując się do Pierwszej Komunii św. zaplanowanej na 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

1921: W Paryżu, Przełożony Generalny, ks. Franciszek Verdier, eryguje prowincję Holandii Zgromadzenia Misji. Składałą sie ona z czterech domów w Holandii, dwóch domów w Boliwii i wikariatu apostolskiego Tchely na dalekim wschodzie. Wizytatorem mianowany został ks. Henryk Romans. W trakcie jego posługi, ilość domów w królestwie Niderlandów podwoiła się. prowincji macierzystej wydzielono też dwie wiceprowincje: w Brazylii i na Jawie.

1926: Ks. Franciszek Verdier podnosi do rangi prowincji wice-prowincję Węgier. Pierwszym Wizytatorem zostaje ks. Aronffy. Dzięki temu wzrosła ilość miejscowych powołań do Zgromadzenia. Niestety z powodu okupacji hitlerowskiej oraz prześladowań komunistycznych wszystkie domy Zgromadzenia zostały zamknięte a Misjonarze rozproszeni. Prowincja Węgier odrodziła się po upadku komunizmu w latach 90tych.

1929: Umiera ks. Antoni Salat, Asystent domu macierzystego od 15 sierpnia 1928 oraz Wizytator prowincji Francji od 10 października tego samego roku. Urodzony w Cantal, 14 października 1855. Pracował jako Misjonarz w Angers, Bordeaux, Prime Combe oraz przez 18 lat był dyrektorem hiszpańskich Sióstr Miłosierdzia.