Sections

WincentyWiki:Ephemerides/19 maj

1656: List Wincentego a Paulo do ks. Edmunda Jolly, Superiora w Rzymie, z prośbą o podjęcie przez niego niezbędnych kroków celem otrzymania Breve od Ojca św. które przyczyniłoby się do zakończenia szeroko stosowanej we Francji praktyki pojedynków. Pięć lat wcześniej, były pojedynkowicz markiz de la Mothe-Fénelon, rozpoczął kampanię przeciwko pojedynkom.

1707: W Paryżu, Kardynał de Noailles pdpisał dekret którym zatwierdził seminarium w Bons Enfants jako seminarium diecezjalne. Zagwarantował w nim również, że w przypadku zmiany lokalizacji seminarium Misjonarze będą nim nadal kierować.

1883: W Paryżu, ks. Alfons Delanglie otrzymuje święcenia kapłańskie. Po święceniach zostaje Wice-rektorem a w 1884, Rektorem seminarium Notre-Dame du Pouy. W latach 1896 do 1903 był Dyrektorem studentów w Saint Lazare, aby następnie do 1918 być superiorem Notre-Dame du Pouy. Następnie od 1919 do końca życia pełnił funkcję wizytatora prowincji Akwitanii. Na wszystkich swoich stanowiskach pokazał się jako kapłan, który chciał naśladować jak tylko to możliwe Najwyższego Kapłana. Zmarł w Notre-Dame du Pouy 1 maja 1923,w miejscu, w którym rozpoczął swoje życie kapłańskie.