Sections

WincentyWiki:Ephemerides/18 marzec

1803: Portalis, radca stanu do spraw Kultu, przedstawia Napoleonowi Bonaparte, Pierwszemu Konsulowi, raport, którego celem jest uznanie Zgromadzenia Misji. Bonapartego zainteresowała taktyka przyjęta przez Portalisa. Przed pokazaniem aktualnego stanu misji w Turcji, w Algierze, na wyspach francuskich, na Reunion i w Chinach, a także zanim przedstawił źródła finansowania misji zagranicznych i placówek w kraju, Portalis najpierw przedstawił sytuację personelu tych misji zagranicznych.

1843: Ks. Jan Baptysta Etienne, Prokurator Generalny Zgromadzenia oraz ks. Jan Maria Aladel wracają z Rzymu. Przebywali tam w celu wyjaśnienia delikatnej sprawy schizmy w Zgromadzenie spowodowanej rezygnacją ze stanowiska Superiora Generalnego przez ks. Jana Baptystę Nozo. Jej skutkiem kilku konfratrów rzymskich, na których ręce ks. Nozo złożył dymisję domagało się aby w tej sytuacji wyboru nowego Przełożonego Generalnego i nowej rady generalnej dokonał osobiście papież. Stałoby to w sprzeczności z Konstytucjami Zgromadzenia oraz spotkałoby się ze sprzeciwem rządu francuskiego, który tego typu ingerencję uznałby za niezgodną z prawem. Obu księżom po wielu spotkaniach z kardynałami i urzędnikami watykańskimi udało się doprowadzić do porozumienia z wizytatorami prowincji włoskich przy mediacji innego konfratra, ks. Józefa Rosatiego.

1852: Napoleon III przyznał Siostrze Rosalie Rendu Krzyż Orderu Legii Honorowej. Chciała odmówić przyjęcia odznaczenia ale ks. Jan Baptysta Etienne, Przełożony Generalny, przekonał ją do przyjęcia wyróżnienia.

1879: John Joseph Lynch CM został mianowany pierwszym biskupem Toronto.

1933: Król Sardynii aprobuje założenie domów Sióstr Miłosierdzia w swoich posiadłościach. Zgromadzenie rozwija się na wyspie tak owocnie, że szybko przyjmuje się popularną nazwę "Isola Vinzenziana" ("wyspy wincentyńskiej").