Sections

WincentyWiki:Ephemerides/18 maj

1657: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare o Duchu Świętym, w której mowa była o przyczynach proszenia Boga o wypełnienie nas Swoim Duchem, sygnałąch, po ktorych można poznać, że Duch Święty działa w nas oraz o środkach do uczestniczenia w darach i dziełach Ducha Świętego.

1705: W Casale, wówczas w Prowincji Turynu Zgromadzenia, Franciszek Baly - kanonik, kóry miał zostać arcybiskupem Méliténe - daruje Misjonarzom jeden ze swoich domów z ogrodem. W ten sposób wspiera on starania naszego konfratra, ks. Piotra Dona, który myślał o zainstalowaniu Zgromadzenia Misji w Casale, jego rodzinnej diecezji.

18929': W Paryżu, XVII Konwent Generalny Zgromadzenia Misji dokonał wyboru nowego Przełożonego Generalnego. Został nim dotychczasowy Wikariusz Generalny, ks. Dominik Salhorgne. W chwili wyboru miał 73 lata. Urząd piastował przez sześc lat i trzy miesiące. W rozpoczętym 15 maja Konwencie (pierwotnie miał on sie odbyć w lutym, ale za sprawą ks. Baccari'ego, papież wyznaczył termin na maj) brali udział starsi konfratrzy, z których doświadczyło wygnania i wszyscy przeżyli Rewolucję Francuską. Konwent wybrał również czterech asystentów: Piotra Le Go, Józefa Boulangier'a, Jana Franciszka Richenet'a and Franciszka Antoniego Baccari'ego. Pierwszych dwóch było asystentami w trakcie krótkiej kadencji generalskiej ks. Piotra Józefa Dewailly'ego. K. Fichenet był Wizytatorem Francji, ks. Baccari po wyborze ks. Dewailly'ego w 1927 powrócił do funkcji Wizytatora Prowincji Rzymskiej. Wcześniej był Wikariuszem Generalnym Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia w domach poza granicami Francji. Został wyznaczony na to stanowisko przez papieża Piusa VII w 1821. W trakcie generalatu ks.Salhorgne'a przeniesiono relikwie św. Wincentego. Miałą również miejsce rewolucja z roku 1830, która groziła nawrotem zamieszek znanych z roku 1789. W 1835, kolejny Konwent Generalny przyjął rezygnację ks. Salhorgne'a z funkcji Przełożonego Generalnego z powodów zdrowotnych.