Sections

WincentyWiki:Ephemerides/18 kwiecień

1659: Konferencja Wincentego a Paulo dla Misjonarzy na temat pokory, w której wyjaśniony zostaje artykuł siódmy z drugiego rozdziału Reguł.

1794:W Poitiers zostaje zgilotynowany ks. Mikołaj Dodin. Urodził się 24 września 1755 w diecezji Langres. 9 sierpnia 1775 wstąpił do Zgromadzenia w Saint Lazare. Przez 6 lat był proboszczem parafii Richelieu. Początkowo, w dobrej wierze złożył przysięgę na cywilną konstytucję dla duchownych, ale kiedy rozpoznał swój błąd wycofał się publicznie. Ukrywał się w Poitiers, u murarza Jana Loudinet'a, gdzie kontynuował posługę kapłańską. Ostatecznie jednak odkryto jego kryjówkę. Po dwóch przesłuchaniach został skazany pod zarzutem pozostania we Francji mimo zakazu dotyczącego duchownych.

1880: W kościele Św.Zbawiciela w Pekinie,Misjonarz, ks. Delaplace otworzył synod prowincji kościelnej, który został zwołany przez papieża Leona XIII. Przez trzy tygodnie Wikariusze apostolscy Tchely (północnego, zachodniego i wschodniego) oaz Mandżurii i Mongolii omawiali wiele ważnych spraw.

1938: Ks. Souvay poświęca zabudowania wiejskie i dom w Villebon sur Yvette. Dekretem Prezydenta Francji, Alberta Lebrun'a z 25 grudnia 1936 Zgromadzenie otrzymało ten majątek jako rekompensatę za dobra odebrane w Gentilly.