Sections

WincentyWiki:Ephemerides/17 marzec

1660: W Paryżu odbywają się obrzędy pogrzebowe Ludwiki de Marillac. Pierwotnie miała zostać pochowana na dziedzińcu przylegającym do kościoła w Sant Lazare, który w tym czasie pełnił rolę cmentarza. Lecz proboszcz parafii Sw. Wawrzyńca i sam Wincenty a Paulo zdecydowali inaczej. Ciało Założycielki będzie złożone wewnatrz kościoła św. Wawrzyńca, w kaplicy Nawiedzenia, której sama używała do prywatnej modlitwy.

1936: Ks. Marina, Dyrektor Sióstr Miłosierdzia w Rzymie został mianowany Delegatem Apostolskim W Iranie. W swojej pracy zajmował się ne tylko 15 tysiącami miejscowych chrześcijan, ale również opiekował się polskim uchodźcami z ZSRR i odwiedzał ich obozy. W Persji spędził 9 lat, po czym został przeniesiony na stanowisko zwolnione przez biskupa Roncalli'ego (późniejszego papieża Jana XXII w Turcji. Dzięki jego interwencji z obozu koncentracyjnego zwolniono Siostry austriackie, które mogły wrócić do życia wspólnotowego. Swoją dewizą uczynił słowa: "la charité dans la vérité" (Miłosierdzie w prawdzie). W pełni zrealizował tą dewizę w Libanie, gdzie w 1947 roku został nuncjuszem. Wobec wzrastającej liczby uchodźców palestyńskich w trakcie wojny izraelsko-arabskiej zorganizował, tzw. "kuchnie papieskie", w których wydawano nawet do 3 tysięcy posiłków dziennie. Powołał również specjalny Komitet kościelny pomocy uchodźcom złożony z Libańczyków. Siostry Miłosierdzia prowadziły ośrodki dla dzieci i szukały dla nich miejsc pracy. Zmarł w 1950.