Sections

WincentyWiki:Ephemerides/16 maj

1642: Król Francji Ludwik XIII przyjął Bullę "Salvatoris Nostri" erygującą Zgromadzenie Misji, podpisaną przez papieża Urbana VIII 12 stycznia 1633.

1653: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat obowiązku wspierania misji przez tych, którzy pozostają w Domu Macierzystym. Odniósł się do przyczyn, dla których istnieje to wymaganie i ćwiczeń, które każdemu są proponowane w tym względzie.

1659: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat obojętności jako wyjaśnienie artykułu 10 z Rozdziału II Reguł Wspólnych.

'1833: Do Turynu przybywa pierwsza Wizytatorka Włoch. Wkrótce po otwarciu Postulatu młode Siostry sukcesywnie wspomagają pozostałe 33 Szarytki w sześciu domach.

1940: W Paryżu, znaleziono martwego, siedzącego w fotelu ks. Lucjana Misermont. Urodził się 17 lipca 1864 w Dordogne. Miał impulsywny temperament, który określał jego całę życie. Był superiorem w dwóćh seminariach na Sycylii, wykłądowcą w Lille i Marsylii. Uczestniczył w procesach: kanonizacyjnych św. Ludwiki de Marillac, Sióstr Miłosierdzia z Arras i Jana Le Vacher, beatyfikacyjnych: Franciszka Ludwika Louis'a, Piotra Renata Rogue oraz przede wszystkim Sw. Katarzyny Labouré.

1950: W Paryżu umarł ks. Jan Baptysta Lachat. Po sześciu latach wykładania w wyższym seminarium w Sens, piętnastu latach spędzonych w Ekwadorze, przez 31 lat przebywał w infirmerii Domu Macierzystego. Zaakceptował swój los nie tylko z cierpliwością ale i radością. Podobnie do św. Teresy z Lisieux, dla której miał szczególne oddanie, naśladował jej 31 lat misyjnego życia klauzurowego przełożył swoje 31 lat ukrytego życia w cierpieniu na 31 lat modlitwy za pracujących na misjach Misjonarzy.