Sections

WincentyWiki:Ephemerides/16 kwiecień

1827: Arcybiskup Paryża, ks. de Quelen pisze do papieża Leona XII przedstawiając projekt przeniesienia relikwiii św. Wincentego do niedawno wybudowanej kaplicy w domu macierzystym.

1885: Rzym. Dekret Kongregacji Rytów ogłasza S. Wincentego a Paulo patronem wszystkich stowarzyszeń miłosierdzia dla całęgo Kościoła. Dekret został ogłószony dzięki sprawozdaniu kardynała Karola Laurenzi. W swoim dokumencie podkreślił on, że za rozszerzeniem patronatu św. Wincentego na wszystkie dzieła Miłósierdzia opowiedziało się 393 biskupów i 5 przełożonych generalnych.

1929: W Paryżu w wieku 38 lat umiera ks. Piotr Józef Gouault, prywatny sekretarz ks. Piotra Verdier.

1959: Fundacja Domu Miłosierdzia na Tajwanie, północy wyspy. Siostry Miłosierdzia przybyły z Filipin. MIsjonarze już pracowali na wyspie: dziewięciu chińczyków, 20 holendrów i 15 amerykanów. Dwa inne domy a Tajwanie powstały wcześniej: w Chou-Teng i Tainan.

1972: Eregowana została Prowincja Wysp Kanaryjskich Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.