Sections

WincentyWiki:Ephemerides/15 sierpień

1662. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w trzydziestu domach dziesięciu prowincji wspólnoty Sióstr Miłosierdzia po raz pierwszy odczytano akt poświęcenia Zgromadzenia Misji Dziewicy Maryi, którego tekst został przesłany do wszytkich domów przez Przełóżonego Generalnego, ks. Renata Almeras'a w Okólniku z 27 lipca. (Odtąd, akt poświęcenia jest powtarzany każdego 15 sierpnia. Wybrany 4 sierpnia 1843, przez XIX Konwent Generalny na Przełożonego Generalnego ks. Jan Baptysta Etienne, zdecydował, że akt poświęcenia Dzewicy Maryi bedzie również odmawiany w Zgromadzeniu każdego 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia.)

1717. Podczas Rady, pod przewodnictwem ks. Jana Bonnet'a, Przełożonego Generalnego, siostra Katarzyna Naudin (53 lata i 23 powołania) została wybrana w miejsce dyspensowanej siostry Anny Godfrey, która wkrótce po przyjeździe do Domu Macierzystego dostała ataku padaczki.

1779. Księża Misji obejmują seminarium duchowne w Evorze, Portugalia zastęująć Jezuitów. Zostali o to poproszeni przez arcybiskupa kardynała Jana Kosmę da Cunha. Królowa Maria zostałą zobowiązana do zapewnienia niezbędnych do funkcjonawania wspólnoty funduszy.

1809. Angers. Urodził się ks. Eugeniusz Boré, XV Superior Generalny Zgromadzenia Misji.

1835. Paryż. Otwarcie XVIII Konwentu Generalnego. W tym roku miał odbyć się Konwent Sześcioletni. Jednak, ks. Dominik Salhorgne, Przełożony Generalny, który zbliżając się do osiemdziesięciu lat, ogarnięty chorobami i otoczony radcami również w podeszłym wieku, zwołał Konwent Generalny. Uczestniczyło w nim 29 delegatów. NIe uczestniczyli wizytatorzy i delegaci z Polski i Portugalii. Na pierwszej sesji, w dniu dzisiejszym, ks. Salhorgne złożył swoją rezygnację i niezwłocznie opuścił posiedzenie by zapewnić pełną swobodę dyskusji. Ks. Richenet, drugi asystent przemówił. Wyraził swój szacunek dla Superiora Generalnego i podkreślił, że schorzenia fizyczne nie miały wpływu na sprawność intelektualną ks. Salhorgne'a. Według niego, Generał złóżył rezygnację ponieważ nie czuł się wystarczająco wspomagany przez Radę, któej człónkowie byli zbyt starzy. Ks. Richenet, zaproponował rezygnację asystentów zamiast rezygancji Przełożonego Generalnego. Pomimo tych rozważań Konwent przyjął rezygnację Dominika Salhorgne'a. Delegacja czterch konfratrów bezzwłocznie zakomunikowała mu tę decyzję. Czcigodny starzec przyjął ją z radością i od razu powrócił do sali obrad wyrażając swoje uznanie dla Konwentu.

1900. W Pekinie, wieczorem, ks. Pascal Rafał Addosio CM, wracający z podróży do Nan Tang w Pe Tangu, został zabity na ulicy przez chińskich żołnierzy. Ciała nie odnaleziono. W tym samym czasie do Pekinu wkraczały siły sojusznicze. Ks. Adosio urodził się w pobliżu Neapolu 19 grudnia 1835, ale do seminarium wstąpił w Paryżu i tutaj ukończył studia oraz otrzymał święcenia kapłańskie 2 czerwca 1860. Ks. Addosio pracował w Wikariacie Pekinu, po trzech latach spędzony w Południowo-zachodnim wikariacie Chi Li.