Sections

WincentyWiki:Ephemerides/15 maj

1644: Ludwika de Marillac napisała: "Modlę się, abyście się wzajemnie miłowali i obdarzali wzajemną opieką, zarówno wzgledem pacjentów w szpitalu jak i wobec siebie nawzajem w szczególności".

1863: Kolejne cztery Siostry Miłosierdzia udają się do Gwatemali aby wesprzeć grupę sióstr obecnych w tym kraju od roku.

1915: Rozpoczyna się wizytacja ambulatoriów zorganizowanych we Francji dla rannych żołnierzy w niektórych domach Sióstr Miłosierdzia i różnych ośrodkach, do których siostry zostały zaproszone.

1955: W Paryżu umarł ks. Karol Franciszek Jean. Miał 81 lat i 58 lat kapłaństwa z których większość spędził pracując w Collegio Alberoni w Rzymie i w domu macierzystym w Paryżu. Był autorem siedemnastu książek i ponad 60 artykułów publikowanych w specjalistycznych periodykach. Poświęcił się studiom orientalistycznym w celu poprawienia rozumienia tekstów biblijnych i przy formacji seminarzystów.