Sections

WincentyWiki:Ephemerides/15 kwiecień

1799: Piacenza. Papież Pius VI w drodze powrotnej z niewoli we Francji zatrzymał się w Kolegium Alberoni, prowadzonym przez Misjonarzy, gdzie przebywał do 17 kwietnia. 150 lat óniej włądze lokalne umieściły w wejściu do KOlegium tablicę upamieniająćą to wydarzenie z inskrypcją łącińską informującą, że odważny papież pokrzepił swoich synów ojcowska miłością

1899: Miejscowy biskup, ks Lamouroux, konsekruje kaplicę i główny ołtarz wyższego seminarium w Saint Fleur. Dwaj superiorzy Misjonarze, ks. Péreymond i Gobaud doprowadzili do restauracji sanktuarium. Ks. Fiat zamierzał uczestniczyć w tym święcie swojej rodzinnej diecezji. Ostatecznie delegował sekretarza generalnego, ks. Milon, który nazajutrz, w święto Przeniesienia Św. Wincentego, wygłosił płomienny panegiryk.

1918: Dom Macierzysty. Z powodu powtarzających się bombardowań, które w Paryżu spowodowały wiele oiar, zwłaszcza w Wielki Piątek, po ewakuacji młodych i starszych konfratrów do Dax zdecydowano o przeniesieniu do piwnic najcenniejszych pozycji z biblioteki centralnej.

1919: Dom prowincjalny Siośtr Miłosierdzia w Budapeszcie zostaje zwizytowany przez członków Rady Rewolucyjnej odpowiedzialni za likwidację zgromadzeń zakonnych i rekwizycję nieruchomności a sprawdzić przydatność budynku jako szpitala. Następnego dnia pojawiły się w budynku nowe władze. Odebrano wszytkie klucze i nikt z mieszkańców nie mogł opuścić budynku bez zezwolenia.