Sections

WincentyWiki:Ephemerides/14 marzec

1659: Św. Wincenty wygłasza w Saint Lazare konferencję na temat święceń kapłańskich.

1805: W obecności proboszcza, ks Antoniego Filicchi, Elżbieta Anna Seton składa wyznanie wiary w kośćiele katolickim pw. św. Piotra przy Barclay Street w Nowym Jorku. Tym samym zostaje formalnie włączona do Kościoła Katolickiego.

1934: Kardynał Pacelli (późniejszy Pius XII) wygłasza panegiryk na cześć kanonizacji Sw. Ludwiki de Marillac

1938: W Paryżu umiera ks. Leon Emil Cazot, Asystent Generalny Zgromadzenia Misji i Dyrektor Sióstr Miłosierdzia. Urodził się 14 kwietnia 1863 w diecezji Verdun. Do Zgromadzenia wstępuje po ukończeniu filozofii w seminarium w Verdun. śluby skłąda w Konstantynopolu. Święcenia kapłąńskie otrzymał 21 grudnia 1889. W 1895 zostaje dyrektorem kolegium św. Benedykta a po dwóch latach zostaje superiorem misji w bułgarskim Zeitenlik, gdzie zajmuje się wychowaniem i formacją przyszłych kapłanów na Bałkanach. W 1914 XXVII Konwent Generalny wybiera nowego Przełożonego Generalnego, ks. Emila Villette a ten mianuje ks. Cazot Prokuratorem Generalnym. Od 1924 poświęca się funkcji Dyrektora Sióstr Miłosierdzia. W 1933 po śmierci ks. Franciszka Verdier zostaje Wikariuszem Generalnym Zgromadzenia.