Sections

WincentyWiki:Ephemerides/14 kwiecień

1819: Dekret króla Jana VI legalizuje obecność Sióstr Miłosierdzia w Portugalii. Jednakże drugi dekret z 1834 znosi władzę na tych Przełożonych Generalnych wspólnot zakonnych, którzy nie nie rezydują w Portugalii. A trzeci dekret z 1838 zakazuje wszelkiej działalnośći zakonnej w tym kraju. Dekrety te nie dotyczyły Sióstr Miłósierdzia "z powodu ich nie wieczystych ślubów i humanitarnego charakteru ich misji", ale te w swojej pracy napotykały szereg trudności: podział wśró Misjonarzy, wzrost miejscowych prześladowań czy schizma wyrastająca w samej Prowincji. Takie zawieszenie trwało aż do 1856 -- wybuchu epidemii żołtej febry i cholery (poczhłónęły ok 10000 ofiar). Dekretem z 9 lutego 1857 francuskie Siostry Miłósierdzi otrymuja pozwolenie na powrót do Portugalii. Przełóżony Generalny, ks. Etienne, uznał, ze przy tej okazji Szarytkom powini towarzyszyć Misjonarze. Na żołtą febrę umiera jedna z opiekujacych się chorymi siostra. 4 lutego 1858 odnowiona zostaje prowincja portugalska. Lecz w 1861 powracają prześladowania. Około 60 siośtr powraca do Francji na pokłądzie statku "Orinoko". Pozostały jedynie siostry pracujące w szpitalu św. Ludwika w Funchal. Ponowne otwarcie działalności Szarytek następuje w 1872, a kolejna rewolucja z roku 1910 zmusza je do powrotu do Domu Macierzystego. Prowincja odradza się ponownie w 1927 dzięki siostrom portugalskim. Rozwój jest na tyle duży, że siostry tworzą misję w Mozambiku.

1919: Do znacjonalizowanego domu prowincjalnego w Budapeszcie wtargnęła grupa dwunastu "małych proletariuszy".

1945: Ks. Ludwik Genouville umiera w Fort Dauphin. Przez lata oddanie pracował wśród studentów w Berceau de Saint Vincent chociaż od zawsze chcaiał pracować na misjach zagranicznych. Ze względu na starszą matkę nie zdecydował sie na wyjazd. Dopiero, kiedy jego mamusia umarła w 1929 zrealizował swoją ideę z młodości -- pracy na misjach na Madagaskarze.

1955: W Dax umiera ks. Jakub Péborde. Urodził się w Landes. Święcenia otrzymał w 1899, po których przez 10 lat pracował parafii Notre Dame w Dax, a następnie 11 lat był proboszczem w Saubusse. W 1925 wstąpił do Zgromadzenia, przynosząć wiele pożytku wyższym seminariom w Évreux i Algierze w których pracował jak oddany i szanowany pedagog.

1961: Ogłoszono Zgromadzeniu rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 87 męczenników z Rodziny Wincentyńskiej z okresu wojny domowej w Hiszpanii w 1936.