Sections

WincentyWiki:Ephemerides/13 marzec

1670: W datowanym dzisiaj liście, ks Renat Almeras pisze o fundacji Misji w Lionie i odnotowuje przyłączenie do Zgromadzenia dwóch wspólnot misyjnych w tym mieśćie: misjonarzy św. Józefa i misjonarzy św. Michała, które istniały w tym regionie od 25 lat.

1874: W Domu Macierzystym, na specjalnym spotkaniu otwarta zostaje kaseta zawierająca imię Wikariusza Generalnego Zgromadzenia. W liście podpisany przez ks. Etienne z dnia 17 października 1873 desygnowanym na to stanowisko zostaje ks. Jan Ludwik Mellier, dotychczasowy Dyrektor Sióstr Miłosierdzia.

1890: W Pekinie, po ośmiu dniach od zachorowania na tyfus i zapalenia płuc jako powikłań umiera ks Franciszek Fernand Tagliabue (ur. 29 listopada 1822 w diecezji Soissons), Wikariusz Apostolski Pekinu. Do Zgromadzenia Misji wstępuje w 1844. Święcenia kapłańskie 17 czerwca 1848. Do Chin przybywa w 1854 i zostaje skierowany przez ks Mouly do misji w Mongolii. Po oderwaniu Mongolii od Chin zostaje Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia w Szanghaju a w latach 1859 - 1881 pracuje w regionie Szunteh Fu. W 1880. Superior Generalny, ks Fiat mianuje go nadzwyczajnym komisarzem do wizytacji wikariatów podległych Zgromadzeniu. 5 sierpnia 1884, po śmierci ks. Delaplace, dekretem wydanym w Rzymie, ks. Franciszek zostaje przeniesiony do Pekinu i mianowany wikariuszem apostolskim.

1944: W Plaisance, Francja umiera ks. Sabattini, ofiara bombardowania.

1970: Sześć postulantek - Szarytek rozpoczyna Seminarium otwarte w Mozambiku z okazji święta Ludwika de Marillac