Sections

WincentyWiki:Ephemerides/13 maj

1622: Biskup Soissons, Karol de Macqueville, na prośbę Pani de Gondi zatwierdził powstanie Bractw Miłosierdzia w wioskach należacych do barona Montmirail, zaakceptował siedzibę stowarzyszeń, wyznaczył Wincentego a Paulo do utworzenia tych dzieł oraz własnego ruchu, gwarantując odpusty wszystkim tym, którzy wstąpią do Bractwa Miłosierdzia.

1644: List Wincentego a Paulo do ks. Bernarda Codoing, superiora w Rzymie, w którym pisze, że nie oczekuje obfitych powołań, z wyjatkiem kilku, oraz seminarzystów młodszych niż 20 lat

1648: W Tunisie umiera ks. Julian Guérin. Był pierwszym Misjonarzem wysłanym przez Wincentego do Barbarii. Urodził się w 1605 w diecezji Bayeux. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia w wieku 35 lat odbywał służbę wojskową, lecz jako wierny chrześcijanin unikał, ekscesów i wypaczeń właściwych ludziom wojny w tamtych czasach. Po kilku miesiącach w Saint Lazare, w 1641 został skierowany do ratowania z ubóstwa moralnego i materialnego mieszkańców Lotaryngii. W towarzystwie brata Francillon przybył do Tunisu 22 listopada 1645. Po kilku miesiącach ministrowania jego dobroć ewangeliczna zdobyła serca Turków, których otworzył, pocieszał, nauczał, udzielał sakramentów i nawracał, nie tylko chrześcijan i schizmatyków ale także muzułmanów. Nawet nawrócił syna Beja Tunisu. Ratował niewolników i wspierał młode kobiety umierające męczeńsko jako dziewice. Umarł jako ofiara swojego poświęcenia dla zarażonych dżumą. Dzięki dobrej woli Beja Tunisu otrzymał w listopadzie 1647 pozwolenie na przyjazd drugiego kapłana do pomocy w misji. Księdzem tym był Jean Le Vacher.

1941: Matka Decq zostaje wybrana Przełożoną Generalną. Siostry gromadzą się z tego ważnego pwodu w kaplicy. W połowie zebrania alarm bombowy zmusza je do przeniesienia sie do pracowni Sw. Józefa. Jest środek wojny.

1944: W hospicjum w Fidenzy (w prowincji Parma, Włochy) umiera siostra Frazzi, ofiara bombardowania.