Sections

WincentyWiki:Ephemerides/13 kwiecień

1651: Zbiera się rada generalna Sióstr Miłosierdzia w której oprócz Wincentego a Paulo i Ludwiki de Marillac uczestniczą asystentka s.Juliana Loret i Genowefa Poisson. Jej celem jest wybranie drugiej asystentki w miejsce zmarłej siostry Izabeli Hellot. Spośród kilku kandydatur Wincenty wybrał s. Juanę de la Croix.

1713: Księża Criais, Houbert, Abot i Renou przybywają do Puducherry (fr.- Pondichéry) na południowo-wschodnim wybrzeżu półwyspu indyjskiego. Zostali wyznaczeni przez ks. Bonnet'a do zapewnienia, na prośbę Kongregacji Propagandy Wiary, posług duszpasterskich l'île Bourbon. Kapitan statku odmówił jednak dalszej podróży i konfratrzy cierpliwie pozostali w Pondicherry.

1899: W Pekinie umiera biskup Jan Baptysta Sarthou, CM Wikariusz Apostolski północnego Tche-ly (Chronologicznie był piątym z ośmiu biskupów Misjonarzy kierujących diecezją Pekińską na przestrzeni stulecia od 1856). Urodził się Doazit, w departamencie Landais 24 kwietnia 1840. W 1861 wstąpił do Zgromadzenia w Saint Lazare a 27 maja tegoż roku otrymał święcenia kapłańskie. Był wykładowcą filozofii w seminarium w La Rochelle, a w 1872, na własną prośbę wyjechał do Chin. Pracował w Pekinie. W 1885 otrzymał nominację na wikariusza apostolskiego zachodniego Tche-ly zastępująć bp Franciszka Fernanda Tagliabue CM. W 1890 został przeniesiony do Pekinu jako wikariusz apostolski północnego Tche-ly. W posłudze biskupiej nie przeszkodziły mu ani masakry i pożary w Mongolii ani wojno chińsko-japońska w 1893 lecz choroby, które pozwoliły mu przeżyć jedynie 59 lat.

1951: Ks. Ferdynand Thieffry umiera w swoim pokoju w Kian, pro-wikariusz diecezji Kiang-si południowej.