Sections

WincentyWiki:Ephemerides/12 marzec

1874: W Paryżu, o godzinie 11tej w nocy w spokoju w wieku 73 lat umiera ks. Jan Baptysta Etienne, Przełożony Generalny. święcenia kapłańskie otrzymał w 1824, a Konwent Generalny z roku 1843 wybrał go Przełożonym Generalnym Zgromadzenia w pierwszym głosowaniu.

1921: Siostry Miłosierdzia rozpoczynają posługę chorym w szpitalu Czerwonego Krzyża w Ceucie, w Maroku. Rozporządzeniem królewskim z 21 stycznia 1921 powierzono służbę szpitalną w tym kraju Szarytkom. 12 marca 1921 Rada Generalna Zgromadzenia Zgromadzenia aprobowała decyzję królewską. W 1972 Siostry Miłosierdzia w Maroku pracowały w 14 domach.