Sections

WincentyWiki:Ephemerides/12 kwiecień

1641: Meaux. biskup Dominik Séguier, aprobuje powstanie domu Księży Misji w Crécy-en-Brie. Dom został ufundowany za sprawą pana de Lorthon'a, doradcy i sekretarza króla Ludwika XIII, w imieniu samego króla. Król przyznał Misjonarzom rezydencję i utrzymanie dla ośmiu księży i dwóch braci, których zadaniem ma być głoszenie misji ludowych w diecezji Meaux. Ze względów finansowych Wincenty wysłał jednak do Crécy tylko trzech księży i jednego brata.

1658: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy i motywów dobrego przeżycia tego okresu.

1891: W szpitalu w Konstantynopolu umiera ks. Antoni Heurteux, prefekt apostolski i wizytator prowincji Konstantynopola. Urodził się 84 lata wcześniej w wiosce w diecezji Amiens w bardzo skromnej rodzinie. W wieku 19 lat, pod wpływem wysłuchanych misji rozbudziło się w nim powołanie kapłańskie. Wstępuje do wyższego seminarium w Amiens, a 22 października 1837 wstępuje do Zgromadzenia Misji. Przez prawie pół wieku pracuje na Bliskim Wschodzie przz 9 lat jako wykładowca w Naxie, Smyrnie, Santorini i Aleksandrii.A następnie przez 24 lata jako superior w Naxie i przez 3 lata w Kolegium Najświętszego Serca w Smyrnie. W 1881 zostaje następcą ks. Salvayre'a jako wizytator i jednocześnie prefekt apostolski, którą to godność Rzym przypisał wizytatorowi prowincji konstantynopolitańskiej.

1942: Kraków. Ks. Kowolck (?) zostaje aresztowany w domu stradomskim. Przez dwa miesiące jest przetrzymywany w obozie koncentracyjnym w Krakowie-Płaszowie a następnie przeniesiony do KL Auschwitz, następnie do KL Mathausen, Kl Gusen i ostatecznie 1 grudnia 1944 trafia do KL Dachau.

1946: Wikariusz Generalny, ks. Edward Robert, składa sprawozdanie dla Kongregacji ds. Zakonów w którym wyjaśnia, że zależność Zgromadzenia Sióstr Miłósierdzia od Przełóżonego Generalnego Zgromadzenia Misji istnieje od samego początku istnienia obu wspólnot i nie wpłynęła w żaden spsób na niekorzyść podejmowanych dzieł miłosierdzia przez 300 lat istnienia Zgromadzenia. 12 sierpnia 1946 w trakcie audiencji, papież Pius XII potwierdza tę egzempcję, dzięki której możliwa jest jedność całęj wspólnmoty na wszystkich kontynentach.