Sections

WincentyWiki:Ephemerides/11 marzec

1718: W domu macierzystym odbywa się ważne spotkanie, którego celem jest podpisanie Statutów Zgromadzenia. Te pierwszy dokument nie był taki jak te uzywane obecnie, ale był pewną wewnętrzną instrukcją administracyjną regulującą życie wspólnoty Zgromadzenia.

1736: Ks. Jan Conty, nowo wybrany Superior Generalny, ogłasza w specjalnym Okólniku fakt objęcia przez siebie urzędu. Nowego Generała wspomagać mają nowowybrani Asystenci: ks. Richon, ks. Noirot, ks. Gros i ks. Martinengo.

1934: IV Niedziela wielkiego Postu «Laetare» - papież Pius XI dokonuje kanonizacji Ludwiki de Marillac w Bazylice św. Piotra w Watykanie. W uroczystości biorą udział przedstawiciele 40 narodów, ponad stu Misjonarzy, tyleż samo Szarytek i ponad 250 Pań Miłosierdzia, delegacja duchowieństwa paryskiego w osobie biskupa Courbe - sekretarza generalnego akcji Katolickiej, proboszczów związanych ze św. Ludwiką i św. Wincentym parafii - Sw. Mikołaja Chardonnet i św. Wawrzyńca. Kościół francuski reprezentował prymas Francji - kard. Liénart. Uczestniczyli także Superior Generalny, ks. Karol Suvay, ks. Cazot - Dyrektor Sióśtr Miłosierdzia i ks. Scognamillo -- postulator procesu kanonizacyjnego Ludwiki. Uroczystośći kanonizacyjne trwały trzy dni. Pozostałe uroczystośći miały miejsce w kościele św. Andrzeja za Murami i przewodniczył im kardynał Angello Pacelli, póżniejszy papież Pius XII.