Sections

WincentyWiki:Ephemerides/11 maj

1657: List Wincentego a Paulo do ks. Fermina Get'a, superiora w Marsylii, na temat, między innymi, sprawy środków finansowych przekazanych do Marsylii w celu przyjęcia grupy galerników oraz pieniędzy przeznaczonych na uratowanie niewolników z północnej Afryki.

1731: W Bulgnéville, w Lotaryngii, urodził się Franciszek Florentyn Brunet. W latach 1800 - 1806 był Wikariuszem Generalnym Zgromadzenia Misji.

1798: Besançon. Trybynał Rewolucyjny skazuje ks. Piotra Szymona Barrand'a CM na deportację. Urodził sie w Gilleq, w regionie Boubs. W wieku 22 lat, został przyjęty do Saint Lazare. W 1790 jako profesor teologii w Le Mans odmówił zóżenia schizmatycznej przysięgi i przeniósł się do Longuemain w Jurze. Przeżył Rewolucję.

1818: Siostra Magdalena Besnard zostaje mianowana Przełożoną Generalną Sióstr Miłosierdzia. Po zakończeniu Postulatu w 1771 została farmaceutką. 20 marca 1793 razem z inną siostrą ze szpitala została uwięziona. Po uwolnieniu, 11 kwietnia, wyjechała na pewien czas do rodziny ze względu na panującą Rewolucję. Po powrocie znalazła sie w Vichy. W 1802 została skierowana do posługi w hospicjum w Le Mans. W trakcie schizmy w Zgromadzeniu ponownie wróciła do rodziny aby uniknąć składania ślubów niezgodnie ze swoim sumieniem. Po przywróceniu przez ks. Dominika Hanon'a, Wikariusza Generalnego, jedności w Zgromadzeniu zostaje wysłana do pracy w hospicjum św. Mikołaja w Metzu a następnie zostaje wybrana Przełożoną Generalną. Umiera przed ukończeniem pierwszej trzyletniej kadencji 3 marca 1820.

1893: Po studiach filozoficznych w Issy oraz ukończeniu służby wojskowej w 79 pułku piechoty w Nancy, Karol Leon Souvay, XIX Superior Generalny w latach 1933-1939, zostaje przyjęty do Seminarium Internum.

1947: W Paryżu, w dniu rocznicy rozpoczęcia Postulatu co miało miejsce 11 maja 1890, wieku 80 lat i 57 lat powołania umiera brat Teofil Brion. Kiedy miał trzynaście lat rozpoczął pracę w Boulzécourt, jednej z fabryk prowadzonych przez Leona Harmel'a. W tym czasie stał sie też wpływowym członkiem Kręgu Katolickiego. Wyłączając dwa lata spędzone u św. Anny w Amiens i w Dax oraz dwa lat poświęcone na pracę przy twórczości Jana Gabriela Perboyre przez 54 lata był pielęgniarzem w domu macierzystym. Jego poświęćenie tej misji inspirowane było kultem św. Wincentego zawsze otoczonego chorymi.