Sections

WincentyWiki:Ephemerides/10 marzec

1656: Konferencja św. Wincentego w Saint Lazare na temat pokory i motywów jakie Zgromadzeniem kierują by osiągnąć prawdziwą pokorę.

1666: W Paryżu, ks. Renat Almeras podpisuje kontrakt z biskupem Saint Brieuc, Denisem de la Barde na mocy którego Misjonarze objęli zarząd seminarium duchownym w Saint Brieuc. Było to trzecie seminarium w Bretanii. Pozostałe dwa w Saint Méen i Tréguier objął jeszce św. Wincenty. Na mocy porozumienia w seminarium Saint Brieuc przebywać miało trzech księzy i dwóch braci. Pierwszym superiorem domu seminaryjnego został ks. Donat Cruoly.

1736: Po trzynastu sesjach kończy się w Paryżu X Konwent Generalny. W jego trakcie 35 delegatów wybrało nowego, siódmego Przełożonego Generalnego -- ks. Jana Couty. Ponadto delegaci zgodzili się na erygowanie Prowincji Neapolu, wydzielonej z istniejącej prowincji Rzymskiej oraz wprowadzenie daniny z każdego z domów Zgromadzenia na zaspokojenie bieżacych potrzeb Saint Lazare oraz wezwali do przypomnienia nieprzestrzeganych punktów Reguł Zgromadzenia.

1830: Arcybiskup Paryża, ks. Jacques Louis de Quélen ogłosił diecezjanom, że ciało św. Wincentego a Paulo zostanie przeniesione do kaplicy z Domu Macierzystym w niedzielę 25 kwietnia.