Sections

WincentyWiki:Ephemerides/10 maj

1711: VIII Konwent Generalny wybrał ks. Jana Bonnet'a na VI Superiora Generalnego Zgromadzenia Misji. Urodził się w Fonainebeau 29 marca 1664 a zmarł w Paryżu 3 września 1735. Był najdłużej urzędującym Przełożónym Generalnym Zgromadzenia do caszu Rewolucji Francuskiej.

1917: Na linii frontu w Macedonii, raniony w piersi szrapnelem, w dniu swoim trzydziestych pierwszych urodzin umiera ks. Wiktor Dagoussat. Urodził się 10 maja 1886 na ubogioej farmie w Pouy, rodzinnej miejscowości św. Wincentego. Podobnie jak Wincnety w dzieciństwie pilnował stad. Naukę odebrał w szkole apostolskiej w Barceau. Po ukończeniu miższego seminarium mimo odczuwania powołania kapłańskiego wstąpił do wojska. Służyl w 24 pułku artylerii w Tarbs. Zwycięzyło powołanie. Wstąpił do seminarium 26 listopada 1909. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 lipca 1914. Był wyznaczony do wyjazdu na Madagaskar, lecz w międzyczasie wybuchła wojna. Pole bitwy stało się dla niego misją. Marszałek bezdomnych, uczestniczył w ofensywie w Lotaryngii oraz obronie Nancy dowodząć artlerią armat 75 mm. Przełożeni wojskowi widzieloi w nim prawdziwego kapłana, oddanego przywódcę moralnego żołnierzy. W randze podporucznika został skierowany jako oficer artylerii do Fontainebleau. Następnie na ochotnika wyjechał na front wschodni.

1934: W Uroczystość Wniebowstąpienia w Rzymie Pierre-René Rogue zostaje beatyfikowany. Został stracony w Vannes 3 marca 1796 po uprzednim skazaniu jak "oporny prawom kapłan"