Sections

WincentyWiki:Ephemerides/10 luty

1768. W Warszawie umiera ks. Gabriel Baudouin (w Zgromadzeniu od 10 kwietnia 1710). Znany był ze swojego zaintersowania, podobnie jak św. Wincenty w swoich czasach, losem biednych i opuszczonych dzieci na ulicach stołecznego miasta. Utworzył w Warszawie przytułek dla osieroconych i opuszczonych dzieci. Był także konstruktorem Szpitala Dzieciątka Jezus, który dzieki poparciu króla przyjmował do leczenia żebraków i kaleki.

1860. Erygowano Prowincję Neapolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

1926. Pierwsze Szarytki przybywają do Coquilhatville, w Kongo. Obejmują pracę w miejscowym szpitalu dla ludności afrykańskiej i europejskiej z rożnych klas społęcznych. Prowincja zostałą erygowana w 1967, a postulat w 1972.

1932. W Paryżu, wydawnictwo la librairie Desclée publikuje prospekt zapowiadający wydanie dzieła Ks. Coste'a pod tytułem "Le grand Saint du Grand Siècle, Monsieur Vincent" (Święty Wincenty, wielki święty wielkiego wieku)

1938. W Rzymie, papież Pius XI podpisuje bullę mianująca ks Jana Odeandahla CM biskupem tytularnym Latopolis i wikariuszem apostolskim Limon, w wiceprowincji Kostaryki.

1960. Jan XXIII ogłasza Św. Ludwike de Marillac patronką Chrześcijańskich Dzieł Społecznych.