Sections

WincentyWiki:Ephemerides/10 kwiecień


1628: Jan Franciszek de Gondi, arcybiskup Paryża, udzielił zgody Księżom Misji na prowadzenie posługi pasterskiej we wszystkich parafiach swojej diecezji. Erygował także Konfraterię Miłosierdzia.

1654: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat komunikacji duchowej.

1791: Franciszek Regis Clet wyjeżdża do Chin. Po sześciu miesiącach dotrze do Macao.

1808: W Paryżu, ks. Dominic Franciszek Hanon, Wikariusz Generalny, pisze list do ministra spraw wewnętrznych. Sugeruje w nim, że dla odbudowania odtwarzanego Zgromadzenia należące prawnie do <<poprzedniego Zgromadzenia>> majątki powinny zostać mu zwrócone, o ile nie zostały jeszce sprzedane.Prośba została odrzucona.

1830: W siedzibie arcybiskupa Paryża odbywa się proces ubierania ciała św. Wincentego A Paulo. Uczestniczą w nim Archidiakon od Św. Genowefy, ks. Dominik Salhorgne, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Józef Boulanger, Asystent, ks. Jan Baptysta Etienne, Prokurator Generalny, ks. Jan Maria Aladel oraz inne osoby. Spośród wielu elementów ubrania jakie znalazły się na szkielecie można zwrócić uwagę na stułę, wykonaną ze złotego materiału, jak dla biskupa oraz na krzyż o woskowych ramionach zdobionego relikwiami prawdziwego krzyża, którego św. Wincenty używał do nauczania umierajćego króla Ludwika XIII. Krzyż ten odtąd jest przechowywany w skarbcu katedry Notre Dame. W kaplicy metropolitalnej złożono również pozostałe precjoza Świętego Miłosierdzia. Następnie ciało zostało złożone na podium aby umożliwić adorację do czasu przeniesienia.

1896: W Buffalo, Stany Zjednoczone umiera biskup Stefan Wincenty Ryan CM, drugi biskup Buffalo. Urodził się 1 stycznia 1825 w Kanadzie. Ukończył studia w kolegium Sw. Karola w Filadelfii a do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1844. Był profesorem w Kolegium Św.Marii i w Cape Girardeau, gdzie był też superiorem do 1857, kiedy został wizytorem prowincji Stanów Zjednoczonych. Po 11 latach, w 1868 został biskupem i następcą Johna Timona CM jako drugi biskup Buffalo. Jego biskupstwo charakteryzowało się znacznym wzrostem ilości kościołów i szkół katolickich w diecezji oraz znaczącym przyrostem ilości kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Biskup Ryan ufundował kolegium Sw. Kanizjusza oraz założył periodyk religijny. Wybudował rezydencję biskupią oraz Dom Stowarzyszenia Katolickiego dla młodych rodzin.

1955: Do wszystkich domów Wspólnoty rozesłane zostają nowe Konstytucje i Reguły dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zatwierdzone w 1954 dzięki wprowadzeniu nowgo Kodeksu Prawa Kanonicznego.