Sections

WincentyWiki:Ephemerides/10 czerwiec

1793: W departamencie Nord we Francji, Siostry Szpitalne zostały zmuszone do złożenia przysięgi obywatelskiej pod karą więzienia. Siostry w Cambrai odmówiły i zostały uwięzione aż do miesiąca Thermidor'a (Lipiec - Sierpień).

1895: Rzym. Kardynał Aloisi Masella, prefekt Kongregacji Rytów, napisał list do ks. Antoniego Fiata, Przełożonego Generalnego, aby poinformować o go swoim stawiennictwie przed Kongregacją w dniu 4 czerwca w celu przedstawienia sprawy Ludwiki de Marillac. Kardynał dodał, że w trakcie przesłuchania, które właśnie opuścił, papież Leon XIII zdecydował, ze w dniu dzisiejszym podpisze dekret ogłaszający współzałożycielkę Sióstr Miłosierdzia Służebnicą Bożą.

1913: Princeton, New Jersey, USA, Ks. Wilhelm Slattery wstąpił do Zgromadzenia Misji w Prowincji Wschodniej USA.

1938: W Berceau Saint Vincent zmarł brat Joachim Nunès. Urodził się w Estreitp daCamara dos Labs w Portugalii 8 grudnia 1868. Do Zgromadzenia wstąpił w wieku 22 lat, a 19 lutego 1863 złożył śluby w Bemfica, w Portugalii. Z powodu niepokojów politycznych w swoim kraju schronił się we Francji. Ze względu na podobieństwo do swoich rodzinnych stron całkowicie poświęcił się rozwojowi Berceau. Był analfabetą. Nauczył się czytać, ale unikał nauki pisania. Nie znał też tabliczki mnożenia. Nie rpzeszkodziłó mu to, aby być genialnym konstruktorem. Dzięki niemu wybudowano w Berceau skomplikowany wodociąg, według własnego projektu. Kiedy projekt wymagał przeprowadzenia rury pod torami kolejowymi, brat Joachim wymyłśił system wciągarek i wózków, dzięki którym w pojedynkę przełożył rurę pod torami w mniej niz dwie godziny, a obecny przy tej operacji inżynier z kompanii kolejowej chciał zatrudnić wielu robotników na wiele godzin.

1964: Nominacja pierwszych członków Rady w Wice-Prowincji Indonezji.