Sections

Dyskusja:Orędzie Bożonarodzeniowe Przełożonego Generalnego, 2008

Prosze o ponaglenie władz kurii Cm w Krakowie o wszczecie procedury zwolnienia mnie z slubow i obowiazkow wynikajacych ze swiecen - Adrian B.


To jest prośba skierowana pod niewłaściwy adres. W sprawach związanych z dispensatio de ordinationis et votis właściwą osobą do kontaktu jest Wizytator Prowincji Polski Zgromadzenia Misji jako Przełożony konfratra przebywającego bezprawnie poza Zgromadzeniem. Aby uzyskać odpowiedź w podanej kwestii proszę skontaktować się ze swoim Przełożonym pod adresem Kurii Prowicjalnej. Ze swej strony i z poczucia obowiązku względem Zgromadzenia przekażę to zapytanie Wizytatorowi Prowincji Polskiej.

Prywatnie, chciałbym wyjasnić, że to presbiter absens składa prośbę o łaskę zwolnienia z obowiązków wynikających z mocy święceń do Jego świątobliwości Ojca Świętego za pośrednictwem swojego ordynariusza miejsca,w tym wypadku Wizytatora Prowincji Polski. Jeżeli presbiter tego nie uczyni, procedura nie może zostac podjęta z urzędu, chyba, że spelnione zostaną przesłanki do wydalenia ze stanu kapłańskiego. Nie sądzę, żeby ks. Wizytator stawiał przeszkody. Trzeba się z nim skontaktować. Jednak mam radę. Zwolnienie z obowiązków wynikajacych ze święceń to ŁASKA a nie POWINNOŚĆ Stolicy Apostolskiej. O łaskę się prosi z pokorą a nie wymaga jej z arogancją. Admoneo te! Szczęść Boże --Toma 17:26, 5 sty 2009 (EST)